Avis i Skolen

Mediekompasset - konsulenter

Mediekompasset
Kongens gate 14, 0153 Oslo
Veslemøy Rysstad

Tlf: 22 86 12 00 / 922 99 097
vr@mediebedriftene.no

 

Trøndelag
Steinar Husbyn
Tlf: 90 75 21 99
shu@levanger.kommune.no

 

Buskerud
Kjell Bakken
Tlf: 91 71 78 88
kjell-b@sandefjordnett.no


Hordaland
Johannes Bøyum
Tlf: 55 21 45 55 / 90 50 11 50

johannes.boyum@bt.no